Yoga Overbetuwe


 

 

Met het verzenden van deze aanmelding ga ik akkoord met de onderstaande regels en ik verklaar tevens dat er geen medische of lichamelijke beperkingen zijn om de lessen te volgen. In geval van ziekte, gebreken of klachten dient u met de docent te bespreken of het advies van een medicus gewenst is. Bij twijfel wordt een doktersverklaring gevraagd.

 

 1. Het lesgeld wordt twee keer per jaar betaald, voor 1 oktober en voor 1 maart.
  Zwangerschapsyoga betaal je per blok van 4 lessen, de laatste maand kan per keer worden betaald.
  Bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname kan na overleg reductie gegeven worden.
  U krijgt een betalingsverzoek per e-mail, uitgezonderd de deelneemsters aan de zwangerschapsyoga.
  Het lesgeld gaat normaal door, ook bij niet verschijnen van een deelnemer/ster.
 2. Kijk hier Voor het vakantieschema.
  Zwangerschapsyoga gaat in de (zomer)vakantie zoveel mogelijk door.
 3. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 1 maand. Indien u de lessen na de zomerva­kantie niet wil vervolgen, dient u dit voor 1 juli kenbaar te maken (ook schriftelijk).

  Voor zwangerschapsyoga volstaat een mondelinge mededeling.

 4. Indien er zich, na het inschrijven, medische of lichamelijke problemen voordoen die te maken
  kunnen hebben met het beoefenen van yoga, dient u daarvan de docent (liefst schriftelijk)
  op de hoogte te stellen.
 5. Een ieder beoefent yoga op eigen risico.
 6. Per seizoen vallen max. 2 lessen uit door onvoorziene omstandigheden. Bij meerdere uitval volgt restitutie van het lesgeld.

Overige informatie yogalessen:

1.    Eet niet of weinig voor je naar de les gaat.
2.    Probeer thuis te oefenen, cd's zijn tegen vergoeding verkrijgbaar.
3.    Yoga is een individuele, innerlijke beleving.
       Respecteer je eigen grenzen, doe jezelf geen pijn.
       Kortom: wees zorgzaam voor jezelf.
4.    Vind je de ontspanning of de meditatie te lang duren, kom dan rustig rechtop zitten of ga juist liggen zonder de anderen te storen.
5.    Voel je vrij om een oefening niet mee te doen of eerder te beëindigen.
6.    Voel je je na ca. 6 weken nog erg onwennig in de les, neem dan even contact op met de docent(e).
7.    Draag makkelijk zittende, schone kleding, liefst van katoen. Trek voor de ont¬spanning iets warms aan, ook van natuurlijk materiaal. Neem je eigen matje, slaapzak o.i.d. mee.
Voor zwangerschapsyoga heb je nog twee kussentjes nodig.
8.    Ademtherapie biedt ondersteuning bij ademstoornissen zoals hyperventilatie en CARA.
       Deze vorm van begeleiding is ook voor 'gewone' deelnemers/sters: uw ademgevoel zal zich daadwerkelijk verdiepen.
9.    Massages worden toegepast als hulp bij ademtherapie. U kunt echter ook een afspraak maken voor alleen een (stevige) massage om eens helemaal los te komen. Tevens bestaat de mogelijk-heid voor een ontspanningsmassage. Onregelmatig wordt een cursus aangeboden.
10.    Babymassage bij je thuis. De instructie-dvd wordt getoond en met deeg en olie wordt de bereiding van het deegballetje en vervolgens de massage gedemonstreerd.

Inloggen beheerder

facebook